พวงหรีด ราคา ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ คลังเปิดรับไม่อั้นถ้าเข้าหลักเกณฑ์

aorest ร้านขายพวงหรีด เสนอเรื่องการสมัครสมาชิกบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ไม่อั้น ย้ำจำเป็นต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานผู้มีรายได้น้อยจริง

นายสันติภาพ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เจาะจง ช่วงนี้ได้เรียกคณะทำงานมาหารือถึงเกณฑ์การเปิดสมัครสมาชิกบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่แล้ว พร้อมสั่งย้ำมาตรฐานที่จะใช้คัดเลือกกรองควรต้องแน่ชัด กระชับ สบายรวมทั้งราษฎรจำเป็นต้องเข้าใจ ไม่ต้องแปลความหมายเพิ่ม โดยเฉพาะมาตรฐานรายได้ครอบครัว ที่จะนำมาคัดเลือกกรองเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหาเมื่อเปิดสมัครสมาชิก ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะได้รับความเด่นชัดด้านในเดือน ต.ค. นี้ เพื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานการคัดเลือกกรองของคณะกรรมการขจัดความอนาถา รวมทั้งพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะคำว่าครอบครัวจำเป็นต้องแน่ชัด ยกตัวอย่างเช่น ลูกต้องกำหนดอายุุให้แน่ชัด มีกี่คน รวมทั้งรายได้เท่าไหร่ รวมถึงสามีภรรยา แม้รายได้ 2 คนรวมกันเกินมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ฉะนั้นต้องกำหนดให้แน่ชัด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เจาะจง การเปิดสมัครสมาชิกบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่อาจมีผู้สมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มูลเหตุมาจากการระบาดของไวรัสวัววิด-19 ที่กระทบต่อรายได้ราษฎรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทางรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ รวมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลได้สุดกำลังโดยไม่จำกัดปริมาณผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ บัตรคนจน แม้ผู้ใดที่มีรายได้น้อยกว่ามาตรฐานก็มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ส่วนนี้ทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.